Nikolai’s Con Room & Ride List

To sign up or remove an attendee, enter their name:

IndyFurCon

 • Delta
  • I
  • P
 • Indianapolis 451 mi 725 km
 • $118 / C$154
 • $75 / C$98
  • 3
  • 3
  • 4
  • Austin
  • Nikolai
  • Shawn
  • Todd
 • $39 / C$51
  • 1
  • 2
  • Nikolai
  • Todd

Youmacon

 • Courtyard
  • I
  • P
 • Detroit 361 mi 580 km
 • $120 / C$156
 • $72 / C$94
  • 4
  • 6
  • 6
  • Kevin
  • Mike
  • Nikolai
  • Paul
  • Shawn
  • Steven
  • 5
  • 6
  • 6
  • Alex
  • Amber
  • Emery
  • John
  • Joseph
  • Kris

Daisho Con

 • Kalahari
  • I
  • K
  • W
 • Wisconsin Dells 700 mi 1127 km
 • $99 / C$129
  • 3
  • 3
  • Nikolai
  • Paul
  • Todd
 • $3 / C$3
  • 3
  • 3
  • Nikolai
  • Paul
  • Todd

Midwest FurFest

 • Hilton
  • I
  • P
 • Chicago 572 mi 921 km
 • $169 / C$220
 • $125 / C$162
  • 4
  • 5
  • 5
  • 4
  • Bobby
  • Mark
  • Nikolai
  • Paul
  • Todd
  • 5
  • 5
  • 5
  • 5
  • Doug
  • Kyle
  • Robert
  • Shawn
  • Travis
 • $12 / C$16
  • 2
  • 2
  • Nikolai
  • Todd

AquatiFur

 • Chula Vista
  • I
  • W
 • Wisconsin Dells 704 mi 1132 km
 • $210 / C$273
  • 2
  • 2
  • Nikolai
  • Todd
 • $4 / C$5
  • 2
  • 2
  • Nikolai
  • Todd

Fur Squared

 • $6 / C$8
  • 2
  • 2
  • Nikolai
  • Todd

Anime Detour

 • Hyatt
  • I
  • P
 • Minneapolis 897 mi 1444 km

Motor City Furry Con

 • Sheraton
  • I
  • P
 • Detroit 382 mi 614 km