Nikolai’s Con Room & Ride List

To sign up or remove an attendee, enter their name:

Anime Boston

 • Sheraton
  • I
  • P
 • Boston 405 mi 653 km
 • $316 / C$412
  • 2
  • 2
  • Mike
  • Nikolai

Anime Detour

 • Hyatt
  • I
  • P
 • Minneapolis 906 mi 1458 km
 • $3 / C$4
 • $2 / C$3
  • 5
  • 5
  • 5
  • Kevin
  • Nikolai
  • Paul
  • Robert
  • Todd
 • $13 / C$17
  • 3
  • 3
  • Nikolai
  • Paul
  • Todd

Anime St. Louis

 • Embassy
  • I
  • F
  • P
 • St. Louis 699 mi 1126 km
 • $174 / C$227
  • 2
  • 2
  • Nikolai
  • Todd

Anime Central

 • Hyatt
  • I
 • Chicago 581 mi 935 km
 • $162 / C$211
 • $104 / C$135
  • 4
  • 5
  • 5
  • Chris
  • Kevin
  • Mike
  • Nikolai
  • Paul
  • 2
  • 2
  • 2
  • Melvin
  • Saranda
  • 2
  • 2
  • 2
  • Joseph
  • Kate

A-Kon

 • Fairfield
  • I
  • F
 • Fort Worth 1190 mi 1914 km
 • $726 / C$946
 • $484 / C$631
  • 1
  • 1
  • 1
  • Nikolai

Kitsune Kon

 • Hyatt
  • I
  • P
 • Green Bay 660 mi 1063 km
 • $178 / C$231
  • 2
  • 2
  • Nikolai
  • Todd
 • $15 / C$20
  • 2
  • 2
  • Nikolai
  • Todd

Geek-Kon

 • Madison 686 mi 1103 km
 • $1 / C$1
  • 2
  • 2
  • Nikolai
  • Todd

Furry Migration

 • Hyatt
  • I
  • P
 • Minneapolis 906 mi 1458 km
 • $164 / C$213
  • 2
  • 2
  • Nikolai
  • Todd
 • $20 / C$26
  • 2
  • 2
  • Nikolai
  • Todd

Youmacon

 • Courtyard
  • I
  • P
 • Detroit 369 mi 594 km

Daisho Con

 • Kalahari
  • I
  • K
  • W
 • Wisconsin Dells 709 mi 1141 km
 • $4 / C$4
  • 2
  • 2
  • Nikolai
  • Todd

Midwest FurFest

 • Hilton
  • I
  • P
 • Chicago 581 mi 935 km
 • $11 / C$15
  • 2
  • 2
  • Nikolai
  • Todd