Nikolai’s Con Room & Ride List

To sign up or remove an attendee, enter their name:

Fur Squared

 • Sheraton
  • I
  • P
 • Milwaukee 618 mi 995 km
 • $132 / C$177
  • 2
  • 2
  • Nikolai
  • Todd
 • $5 / C$7
  • 2
  • 2
  • Nikolai
  • Todd

Anime Detour

 • Hyatt
  • I
  • P
 • Minneapolis 907 mi 1459 km
 • $421 / C$564
 • $281 / C$376
  • 1
  • 1
  • 1
  • Nikolai

Motor City Furry Con

 • Westin
  • I
  • P
 • Detroit 384 mi 618 km
 • $170 / C$228
 • $128 / C$171
  • 4
  • 4
  • 4
  • 4
  • Kyle
  • Nikolai
  • Shawn
  • Todd
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

  Anime St. Louis

  • Embassy
   • I
   • F
   • P
  • St. Louis 700 mi 1127 km
  • $176 / C$236
   • 2
   • 2
   • Nikolai
   • Todd

  Anime Central

  • Hyatt
   • I
  • Chicago 582 mi 936 km
  • $299 / C$400
  • $171 / C$229
   • 2
   • 3
   • 3
   • Mike
   • Nikolai
   • Paul

  Anime Matsuri

  • Hilton
   • I
   • P
  • Houston 1202 mi 1934 km
  • $598 / C$800
  • $399 / C$533
   • 1
   • 1
   • 1
   • Nikolai

  Gen Con

  • Indianapolis 466 mi 751 km

  Furry Migration

  • Hyatt
   • I
   • P
  • Minneapolis 907 mi 1459 km
  • $18 / C$24
   • 2
   • 2
   • Nikolai
   • Todd

  Geek-Kon

  • Madison 686 mi 1104 km
  • $1 / C$1
   • 2
   • 2
   • Nikolai
   • Todd

  AquatiFur

  • Chula Vista
   • I
   • W
  • Wisconsin Dells 713 mi 1147 km
  • $4 / C$5
   • 2
   • 2
   • Nikolai
   • Todd

  Youmacon

  • Courtyard
   • I
   • P
  • Detroit 369 mi 595 km